Er is veel aandacht voor de wiskundige kant van planningsproblemen, maar in het bedrijfsleven heb je hier eigenlijk nauwelijks wat aan. Er zou veel m…