Berichten over een verbod op grensoverschrijdend vervoer met ecocombi's en met 44-ton zijn niet juist. Er is wel discussie over de wijze waarop de Europese regels hierover moeten worden geïnterpreteerd.