Toenemende regelgeving en de naleving er van is het grootste zorgpunt van supply chain managers in de mondiale gezondheidszorg. Veiligheid is het tweede hoofdbreken.