Op vrijdag 16 april heeft de gemeente Utrecht het nieuwe collegeprogramma gepresenteerd. TLN en EVO zien op het gebied van mobiliteit aanknopingspunten om tot goede samenwerking te komen. De organisaties willen graag snel aan tafel met de nieuwe wethouder verkeer en vervoer.