TLN en EVO vinden het onbegrijpelijk dat de rechter heeft besloten de ruimere milieuzone in Tilburg alvast in te laten gaan terwijl de bezwaarprocedure van de organisaties nog gewoon loopt. Door deze gerechtelijke uitspraak wordt het bedrijfsleven opgezadeld met buitenproportioneel hoge investeringskosten.