Gisteren zijn de cijfers uit de driemaandelijkse ‘Transport Market Monitor' van Cap Gemini en Transporeon gepresenteerd. Uit de Monitor kwam naar voren dat de vervoerstarieven op de Europese vrachtmarkten het tweede kwartaal 2010 omhoog zijn geschoten. TLN is van mening dat de ‘Transport Market Monitor' een vertekend beeld geeft en conclusies voor heel Europa projecteert op de situatie in Nederland.