TLN en EVO zijn ontstemd over het voornemen van de Belgische deelregeringen om vanaf 2013 een kilometerheffing voor vrachtauto's in te voeren. De maatregel dient volgens de organisaties geen enkel ander doel dan de schatkist te vullen en zal de files geen meter korter maken.