TLN ondertekende vandaag het Europees Handvest over de Verkeersveiligheid. De ondertekening door Peter Sierat, algemeen directeur van TLN, vond plaats in aanwezigheid van Camiel Eurlings, Minister van Verkeer en Waterstaat, en een vertegenwoordiger van de eenheid Veiligheid van het wegvervoer, DG Move van de Europese Commissie.