Transport en Logistiek Nederland (TLN) en EVO zijn fel gekant tegen het plan van GroenLinks om een kilometerheffing voor vrachtauto's in te voeren. Deze maatregelen dient geen enkel ander doel dan het vullen van de schatkist. De files worden er geen meter korter door, het milieu heeft er geen baat bij en het vervoer wordt niet efficiënter. Een heffing werkt daarom alleen maar kostenverhogend.