TLN en EVO hebben na intensief overleg met de gemeente ingestemd met de invoering van een milieuzone op de Statensingel in Maastricht. TLN en EVO verwachten dat de luchtkwaliteit door de milieuzone aanzienlijk zal verbeteren, zonder dat dit grote economische gevolgen zal hebben voor het bedrijfsleven.