EVO en TLN hebben vandaag bij de Tweede Kamer gepleit voor een langere overgangsperiode voor de nieuwe tunnelwet en een realistischer tunnelbeleid. Aangezien implementeren van deze oplossingsrichting waarschijnlijk enige tijd kost, pleiten de organisaties voor de A2-tunnel voor een spoedoplossing.