EVO en TLN zijn het eens met een meerderheid in de Tweede Kamer van PVV, CDA, VVD en SGP dat het goed is ook na 2014 vast te houden aan de Crisis- en Herstelwet. Deze wet maakt het mogelijk grote infrastructurele projecten versneld aan te pakken. Volgens EVO en TLN is dat niet alleen de komende 4 jaar nodig, maar juist ook daarna.