In een eerste reactie op de Rijksbegroting zijn TLN en EVO overwegend positief over de ambities van het kabinet op het vlak van bereikbaarheid. De blijvende aandacht voor investeringen om de bereikbaarheid te verbeteren kunnen op steun van EVO en TLN rekenen. EVO en TLN uiten echter hun zorgen over voorgenomen besparingen op het onderhoud van infrastructuur en maken zich hard voor de aanpak van transportcriminaliteit.