De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW Utrecht, Kamers van Koophandel Midden-Nederland en Gooi-, Eem- en Flevoland maken zich zorgen over de door de overheid beoogde versoberingen