Stadsdeel Amsterdam Noord en de gemeente Waterland willen al het vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton uit het gebied direct ten Noorden van Amsterdam weren. Van een evenwichtige belangenafweging is vooralsnog geen sprake, aldus TLN en EVO.