In het beroepsgoederenvervoer over de weg is een nieuwe cao tot stand gekomen. FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen hebben ingestemd met het eindbod voor een nieuwe cao dat door de werkgeversorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), KNV, VVT op 6 oktober jl. is gedaan.