MSC heeft aan vervoerders recentelijk een brief gestuurd met de aankondiging dat doorgebruik van containers belast gaat worden. Alliantie Zeecontainervervoerders (AZV), begrijpt dat er spelregels nodig zijn maar stelt dat een boete, ter dekking van de administratieve kosten, een volstrekt onnodige en onbegrijpelijke maatregel is. Een maatregel met grote negatieve effecten voor de hele keten.