Vandaag is een aantal leden van TLN benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om Aletta van Noord en Dirk van der Ent. In Den Haag kregen zij de versierselen opgespeld door respectievelijk Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Maria van der Hoeven, minister van Economische Zaken.