De overheid pakt de luchtverontreiniging in de binnensteden aan. In een onlangs ondertekende intentieverklaring staan onder meer een aantal afspraken om de invoering van milieuzones voor bestelauto's vanaf 2013 in goede banen te leiden.