TLN en EVO roepen overheden op het schaarse strooizout te gebruiken voor het begaanbaar houden van wegen die voor de economie belangrijk zijn. Om de schade van de vorst voor de economie zo beperkt mogelijk te houden, moeten in ieder geval de wegen tussen economische centra begaanbaar blijven.