EVO en TLN zijn zeer positief over het Stedelijk Distributie coach team dat het Connektprogramma Duurzame Logistiek in het leven heeft geroepen. Daarmee wordt praktische invulling gegeven aan de ambitie van de Ambassadeur Stedelijke Distributie om nog dit jaar tot tenminste dertig gemeenten te komen die maatregelen hebben ingevoerd ter verbetering van de bevoorrading van centra.