Uit het collegeakkoord van het nieuwe Amsterdamse college blijkt dat de nieuwe coalitiepartners ernaar streven verruiming van verplichte laad- en lostijden voor het vrachtverkeer, de zogenaamde venstertijden, echt in de praktijk te gaan brengen.