EVO en TLN vragen in een brief aan de Europese Commissie gebruik te maken van een regelgeving die Brussel in staat stelt stappen te ondernemen tegen de blokkades in Frankrijk. Door de aanhoudende acties in Frankrijk zijn veel laad- en losadressen rondom de havens en vliegvelden slecht bereikbaar en is er door de blokkades van veel raffinaderijen een grote schaarste aan brandstof.