TLN en EVO vragen wegbeheerders om de wegen tussen economische centra bereikbaar te houden. Zij roepen provincies en gemeenten op om ook bij het onderliggend wegennet voorrang te geven aan economisch belangrijke wegen bij de verdeling van het schaarse zout, zand of pekel.