Tegen de zin van de gemeente Bunnik gaat de provincie Utrecht de aansluiting Houten met de A12 realiseren. TLN en EVO betreuren het dat de overheden er onderling niet uitkomen, maar zien net als de gedeputeerde van Utrecht de noodzaak in om de bereikbaarheid in dit gebied snel te verbeteren.