Net als Heineken maakt de Duitse autoproducent Mercedes Benz meer gebruik van de binnenvaart. Deze shift in 2009 heeft erin geresulteerd dat inmiddels…