Branchebehartigers EVO en TLN zijn positief over Stedelijk Distributie coachteams die Connektprogramma Duurzame Logistiek in het leven hebben geroepen…