De eerste ecocarr van Lamboo is recent in gebruik genomen door Gorissen Transport in Waddinxveen en wordt ingezet in het duurzaam vervoer van bloemen …