Op 20 mei overlegt de regio met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over de financiering van de infrastructuur in Zeeland. Tijdens dit Bestuurlijke Overleg staan de toekomstige infrastructurele investeringen die noodzakelijk zijn om Zeeland bereikbaar te houden centraal.