Op 1 december 2010 zijn de nieuwe CLP Regulations voor de classificatie, labelling en verpakking van chemische stoffen van kracht geworden. Voor samen…