BLMC Business Consultancy start vandaag een nulmeting naar de mate waarin supply chain-denken en integratie is doorgedrongen in het Nederlandse bedrij…