Het ontbreekt in Nederland vaak aan regievoering bij de opstart van grootschalige en innovatieve verkeersprojecten. De besluitvorming verloopt daardoo…