De berichten als zou Duitsland zich verzetten tegen de reactivering van de IJzeren Rijn, de spoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebi…